Festival de Intersección 2022

Intersección 2022 xira en torno ás voces que xorden no medio da incertidumbre dos últimos tempos. Unhas insisten na idea de que o futuro está cancelado. Outras, porén, aseguran que o mañá e as historias que nos contamos sobre él son o gran territorio contemporáneo en disputa.

Localizacións:

  • Cine París
  • CGAI (Centro Galego de Artes da Imaxe)
  • Fundación Luis Seoane