Os Artistas e sus murais

5 Murais

Camiño Portugués

Lula Goce

Desde moi nova, descubriu a emoción de trasladar o seu traballo das galerías ás paredes.

Estrelas do Camino - .

4 Murais

Camiño Portugués

Daniel Eime

O graffiti foi o seu primeiro paso, pero despois de dous anos comezou a experimentar novas formas de arte de rúa, como adhesivos, carteis e, finalmente, o stencil.

Estrelas do Camino - .

7 Murais

Camiño Francés

Mon Devane

Mon Devane é un artista urbano que utiliza o spray como principal ferramenta en todo o seu traballo artístico desde o ano 2003.

Estrelas do Camino - .

Comisariado

A exposición máis extensa do mundo medra

As Estrelas do Camiño é unha exposición artística que reivindica o «factor humano» como elemento crucial na preservación do Camiño de Santiago ata os nosos días.

As Estrelas

Descubre as miradas de resistencia que nos ofrece cada un dos protagonistas

Joaquim Sá

CONOCE SU HISTORIA

Enrique Ocampo

CONOCE SU HISTORIA

Milagros González

CONOCE SU HISTORIA