Política de confidencialidade e cookies

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. Responsable do tratamento

O responsable do tratamento correspóndese co titular do sitio web, cuxos datos completos son: HIJOS DE RIVERA, S.A., con CIF A15002637 e enderezo en R/José María Rivera Corral, 6 15008 A Coruña.

2. Datos tratados, fins e prazo de conservación

2.1 Datos tratados: Co fin de solicitar información ou poñerse en contacto co Titular, subscribirse aos nosos boletíns ou newsletters, participar en promocións ou concursos, ou a través dun posible proceso de selección, xa convocado ou por unha solicitude espontánea presentada polo usuario, deberanse facilitar algúns datos a través dos formularios indicados, nos que se indicará cales destes datos teñen carácter obrigatorio.

Durante a navegación, poderanse facilitar datos como o enderezo IP asignado polo seu fornecedor ou determinados perfís sociais asociados ao usuario.

2.2 Obxectivos: Os obxectivos serán os seguintes:

  1. Contacto: O correo electrónico ou teléfono facilitado para o contacto, será usado para unha resposta efectiva ás preguntas formuladas.
  2. Boletíns e newsletters: O correo electrónico, que deberá ser verificado, ou outros semellantes, como pode ser o teléfono serán utilizados para a remisión dos boletíns ou newsletters, segundo os seus intereses.
  3. Remisión de currículos: O envío de datos curriculares será utilizado para o seu uso en procesos de selección, presentes e futuros, aínda que o Titular reserva o dereito de eliminar directamente a información proporcionada.

2.3 Conservación. O prazo de conservación será o seguinte:

  1. Boletíns e newsletters: Os datos serán tratados, desde que o ususario presente o seu consentimento ata a retirada do mesmo, o que poderá outorgarse tantas veces como desexe. En cada comunicación, o usuario atopará un procedemento gratuíto e accesible para xestionalo.
  2. Remisión de currículos: Os datos serán tratados, desde a súa recepción, por un período de dous anos, a menos que o usuario presente antes a súa solicitude de cancelación.

3. Exercicio de dereitos

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se se está procedendo ao tratamento dos seus datos persoais. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación de datos imprecisos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos .

En determinadas circunstancias, os interesados ​​poderán solicitar a limitación de tratamento dos seus datos ou oporse ao tratamento dos mesmos, en cuxo caso serán retidos unicamente para o exercicio ou a defensa de reivindicacións.

Para este efecto, os usuarios poden enviar unha comunicación por escrito ao Comité LOPD, R/José María Rivera Corral, 6, 15008, A Coruña, ou ao enderezo de correo electrónico protecciondedatos@hdriv.es, incluíndo en ambos os casos, unha fotocopia do DNI ou documentación acreditativa equivalente.

No caso de que desexe exercer o dereito de portabilidade, eses datos serán subministrados ao novo responsable.

4. Lexitimación do tratamento

A base legal para o tratamento dos datos proporcionados é o consentimento outorgado polo usuario para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos, así como para a execución dun contrato no que o usuario é parte, ou para a aplicación de medidas precontractuais. O consentimento sempre será revogable e poderá exercerse en calquera momento.

5. Destinatarios e cesións

Tales datos non serán obxecto de cesión a terceiros nin se farán transferencias internacionais.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Unha cookie é un ficheiro que se descarga ao dispositivo do usuario cando accede a determinadas páxinas web para almacenar e recuperar información sobre a navegación que se realiza dende o devandito equipo.

Neste sitio utilízanse as seguintes cookies que se detallan a continuación:

Nome Finalidade Provedor
COOKIES PROPIAS logged_in Inicio de sesión Hijos de Rivera
COOKIES PROPIAS mas18cokie Muro de edad Hijos de Rivera
COOKIES DE TERCEiROS :_ga Analítica Google
_gat
_gid
_dc_gtm

Para desactivar o uso de cookies ou modificar a súa configuración, debe acceder á configuración do seu navegador web. Adxuntamos, a modo de información, unha ligazón á documentación dos navegadores máis utilizados. Os datos de navegación de Google Analytics conservaranse mantendo o histórico.

  • Internet Explorer: Faga click aquí
  • Chrome: Faga click aquí
  • Mozilla Firefox: Faga click aquí
  • Apple Safari: Faga click aquí