Itinerary

Stage 27
Triacastela
Xermán Arias
Stage 28
Sarria
Mario Mato
Stage 29
Portomarín
Xosé Luís Carreira
Stage 30
Melide
Isidro Pardo
Stage 31
Arzúa
Antón Pombo
Stage 32
O Pino
Maruja Varela
Stage 33
Santiago de Compostela
Laurie Dennett